Članstvo u udruženju je dobrovoljno. Udruženje čine  članovi koji su osnovali udruženje i koji pristupe  udruženju nakon njegovog osnivanja.

Članovi udruženja mogu postati stručnjaci iz oblasti posredovanja u osiguranju, kao i drugi građani koji imaju želju da pristupe udruženju. Svojstvo člana se stiče na osnovu izjave o pristupanju (Pristupnice) i odluke Upravnog odbora udruženja o prijemu u članstvo.

Članovi Udruženja dužni su plaćati godišnju članarinu u iznosu od 50,00 KM. Članarina se plaća jednom godišnje na žiro-račun broj: 562-099-80865429-43 (NLB Razvojna banka Banja Luka).

 

IZJAVA O PRISTUPANJU (PRISTUPNICA)

Slanjem sljedećih podataka potvrđujem da dobrovoljno pristupam Udruženju posrednika u osiguranju Republike Srpske i prihvatam Statut i pravila udruženja:

Ime:                     

Prezime:             

Datum rođenja: 

JMBG:                 

Ulica i broj:        

Mjesto:                

Poštanski broj: 

Telefon:              

E-mail:                

Agencija: